Euthanasie en wilsverklaring

Euthanasie of wensen omtrent levensbeeindiging zijn altijd een moeilijk te bespreken onderwerp. Uit principe overwegingen werkt dr. Georgis niet mee aan een euthanasieverzoek. Er zijn nog wel diverse andere vormen van wilsbeschikkingen. Mocht u hierover vragen hebben dan verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken. De arts bespreekt  met u de ins en outs van uw vragen, daarna volgt een gesprek met een arts van levenseindekliniek.

Voor het vastleggen van uw wilsverklaring is altijd een schriftelijke exemplaar nodig wat in uw dossier bewaart wordt.

Bedenk ook dat u in geval van ziekte of bijvoorbeeld dementie mogelijk niet meer zelf in staat bent om uw wens kenbaar te maken. Bespreek dit onderwerp dan ook tijdig met uw partner en leg dit vast in een verklaring.

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische handelingen te ondergaan.
Of onder welke omstandigheden u een bepaalde handeling juist wenst.Voor meer informatie kunt u klikken op de website van de rijksoverheid